صفحه آرشیو

مجمع عالی حکمت اسلامی

مجمع عالی حکمت اسلامی

مجمع عالی حکمت اسلامی تاریخ تاسیس ۱۳۸۲ کشور مکان استقرار ایران-قم اساسنامه فصل‌ اول‌:  کلیـات‌ ماده‌ ۱) با توجه‌ به‌ ضرورت‌ گسترش‌ و ارتقاء فعالیت‌های‌ علمی‌ درعرصه‌ علوم‌ عقلی‌ اسلامی‌ در حوزه‌ علمیه‌ وسایر…