امام على علیه السلام:
۳۰ خرداد ۱۳۹۶

دنیا را بران که محبّت دنیا، کور و کر و لال مى کند و سرفرازان را خوار. 📚 کافی/ج۲/ص۱۳۶