صفحه آرشیو

محمدرضا مظفر

شیعه در ایران

مشخصات ظاهری : ۵۴ ص. شابک : ۳۰۰۰۰ ریال:۹۷۸-۹۶۴-۵۴۰-۷۴-۱ وضعیت فهرست نویسی : فیپا یادداشت : کتاب حاضر برگزیده کتاب "عقایدالامامیه" تالیف محمدرضا مظفر است. یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس. موضوع : شیعه -- ایران -- تاریخ. شناسه افزوده…