صفحه آرشیو

مختار و اتهاماتی که به او وارد می کنند

مختار و اتهاماتی که به او وارد می کنند

مختار و اتهاماتی که به او وارد می کنند مقدمه قبل از بررسی و پاسخ به این شبهات به عوامل مؤثر و ریشه‌های آن‌ها اشاره می‌کنیم: ۱٫ حکومت اموی در رأس همه مخالفین مختار قرار داشت؛ زیرا از زمانی که مختار در صدد برآمد تا انتقام خون…