صفحه آرشیو

مختصر زندگانی امام رضا(علیه السلام)

مختصری از زندگانی هشتمین اختر تابناک آسمان ولایت امام رضا

مختصری از زندگانی هشتمین اختر تابناک آسمان ولایت امام رضا امام رضا علیه السلام هشتمین امام شیعه اثنا عشری است و پیامبر (ص) نام وی را به صراحت ذکر فرموده: علی فرزند موسی، فرزند محمد، فرزند علی، فرزند حسین، فرزند علی، فرزند ابوطالب که درود…