صفحه آرشیو

مدائن

بیست و سوم رجب

۱- فرار عمر در جنگ خیبر (۷ هجری قمری) ۲- حمله به امام حسن مجتبى"علیه السلام" در مدائن (۴۱ هجری قمری) ۳- مسموم شدن حضرت موسی بن جعفر"علیه السلام" (۱۸۳ هجری قمری) ۴- درگذشت آیت الله سید حسین کوه کمره ای (۱۲۹۹ هجری قمری) --- ۱-…