مجمع جهانی شیعه شناسی

برچسب: مدیریت

مدیریت از منظر قرآن

مقدمهگروهی ناآشنا با قرآن چنین پنداشته‌اند که این کتاب تنها در موضوعات ماوراء طبیعی و اخروی بوده، تعلیماتش منحصر به عیادات، تزکیه نفس و امور

ادامه مطلب »

قرآن و مدیریت

مقدمه سبک مدیریتی هر جامعه متاثر از ارزشهای حاکم بر آن جامعه است ارزشها از یک سو تعیین کننده اهداف و از سوی دیگر راهنمای

ادامه مطلب »