صفحه آرشیو

مدیریت زنان

هیچ سند فقهی بر عدم جواز مدیریت زنان وجود ندارد

آقاپیروز: هیچ سند فقهی بر عدم جواز مدیریت زنان وجود ندارد/ در مدیریت زنان، رجحان خانواده نباید فراموش شود نویسنده کتاب «بررسی فقهی مدیریت زنان در مناصب سیاسی» گفت: در صدر اسلام نمونه‌ای از مدیریت‌های کلان زنان وجود ندارد تا با استناد به…