صفحه آرشیو

مذهب جعفری

چرا مذهب شیعه مذهب جعفری نامیده شده است؟

هیچ تاکنون به این نکته اندیشیده اید که چرا ما شیعیان راپیروان مذهب جعفری می خوانند؟ در میان امامان دوازدگانه شیعه چرا مذهب ما به ایشان انتساب یافته است؟ با توجه به این که امام جعفر صادق(ع) ششمین امام شیعه هستند مگر پیش از ایشان وضعیت شیعه…

مذهب جعفری

مذهب جعفری مراد از مذهب جعفری کدام مذهب است؟ پاسخ اجمالی مراد از مذهب جعفری، مذهب شیعیان دوازده امامی است که اولین امام آنان حضرت علی بن ابیطالب(ع)و آخرین امام آنان حضرت مهدی (عج) است. نام های دیگر پیروان این مذهب عبارت…

مذهب شیعه چرا مذهب جعفری نامیده شد ؟

مذهب شیعه چرا مذهب جعفری نامیده شد؟ مشخصات کتاب: عنوان : مذهب شیعه چرا مذهب جعفری نامیده شد؟ پدیدآورندگان : محمد باغستانی(پدیدآور) امام ششم جعفر بن محمد(ع)(توصیف گر) نوع : متن جنس : مقاله الکترونیکی زبان : فارسی صاحب محتوا : موسسه…