صفحه آرشیو

مذهب حنبلی

مذهب حنبلی

نقش احمد بن حنبل در تعدیل مذهب اهل سنت (۱)

از همان قرن نخست هجرى، در زمینه هاى اعتقادى، فقهى و تاریخى، بین مسلمانان اختلاف آرا پدید آمد. به تدریج، فرقه هاى مذهبى بر اساس اختلافات سیاسى، و در کنار آن اختلاف در زمینه هاى اعتقادى و فقهى و تاریخى، پدید آمدند و به مرور توده هاى مسلمان را…

نقش احمد بن حنبل در تعدیل مذهب اهل سنت (۲)

چگونگى اعتقاد درست به خلفا در میان اهل حدیث درباره خلفا، در مرحله نخست، میان شیعیان و سایر مسلمانان اختلاف بود. شیعیان، برخلاف سایر مسلمانان، خلافت خلفاى نخست را نمى پذیرفتند; گرچه برخى از معتزله نیز انتقاداتى به خلفا داشتند. در این باره،…

نقش احمد بن حنبل در تعدیل مذهب اهل سنت (۳)

احمد بن حنبل، برخلاف سایر اهل حدیث، در کنار نام سه خلیفه نخست، نام امام على(علیه السّلام) را نیز مى افزود; گرچه تصریح مى کرد که اگر کسى سه خلیفه را نیز بپذیرد، اشکالى در اعتقاد سنى او نیست. وقتى از وى درباره «تفضیل» پرسیدند،…

احمد بن حنبل و جلوه‏هاى تشیع در گفتار او

ابو عبد الله، احمد بن حنبل (۱۶۴-۲۴۱) شیبانى از محدثان بلند آوازه است که در سال ۱۶۴ه ق در «مرو» دیده به جهان گشوده، و در سال‏241ه.ق در بغداد دیده از آن بر بست. او با نگارش کتاب معروف خود به نام «المسند» بزرگترین و…

نقش احمد بن حنبل در تعدیل مذهب اهل سنت (۳)

احمد بن حنبل، برخلاف ساير اهل حديث، در كنار نام سه خليفه نخست، نام امام على(علیه السّلام) را نيز مى افزود; گرچه تصريح مى كرد كه اگر كسى سه خليفه را نيز بپذيرد، اشكالى در اعتقاد سنى او نيست. وقتى از وى درباره «تفضيل» پرسيدند،…

نقش احمد بن حنبل در تعدیل مذهب اهل سنت (۱)

درآمد از همان قرن نخست هجرى، در زمينه هاى اعتقادى، فقهى و تاريخى، بين مسلمانان اختلاف آرا پديد آمد. به تدريج، فرقه هاى مذهبى بر اساس اختلافات سياسى، و در كنار آن اختلاف در زمينه هاى اعتقادى و فقهى و تاريخى، پديد آمدند و به مرور توده هاى…

نقش احمد بن حنبل در تعدیل مذهب اهل سنت (۲)

چگونگى اعتقاد درست به خلفا در ميان اهل حديث درباره خلفا، در مرحله نخست، ميان شيعيان و ساير مسلمانان اختلاف بود. شيعيان، برخلاف ساير مسلمانان، خلافت خلفاى نخست را نمى پذيرفتند; گرچه برخى از معتزله نيز انتقاداتى به خلفا داشتند. در اين…

ویژگیها و منابع مذهب حنبلی

برخی از معتقدات مذهبی حنابله1 - در فقه حنبلی، رکن اصلی در معاملات، رضایت عاقلان بوده و هر معامله ای درست شمرده شده مگر آن که نصی بر بطلان آن رهنمون باشد.2 - حنابله در موضوع طهارت و نجاست، حساسیت ویژه ای داشته اند و از این جهت در میان مذاهب…

احمد بن حنبل و جلوه های تشیع در گفتار او

توضیح این که: در نگارش حدیث، گاهی محور ابواب فقهی و عقیدتی است، مثلا محدث برای هر یک از احادیث مربوط به طهارت و صلاة و یا ایمان و کفر بابی به همان نام منعقد کرده و احادیث مربوط به هر باب را در آنجا گرد می آورد، هم چنان که کلینی در…

تاریخچه مذهب حنبلی

او تا زمانی که شافعی به مصر نرفته بود، در نزد وی فقه آموخته و از شاگردان برجسته اش بود. اصرار او بر آفریده نبودن قرآن، او را رو در روی دولت عباسیان قرار داد. و در زمان معتصم به مدت 18 ماه به زندان افکنده شد. اما با به قدرت رسیدن متوکل، از…