صفحه آرشیو

مذهب حنفی

مذهب حنفی

امام ابو حنیفه بنیانگذار مذهب حنفی

امام ابوحنیفه به عنوان شخصیتی که یکی از نخستین مذاهب اهل سنت را پیریزی کرد، جایگاه مهمی در تاریخ مذاهب اسلامی دارد. شناخت نسب، جایگاه رشد و پرورش، طبقه اجتماعی، اساتید، سبک اجتهاد، روش تدریس فقه و تربیت شاگردان، ما را به فهم مذهب…

نیم نگاهی به سازمان روحانیت اهل سنت (احناف) ایران

سلسله جلیله روحانیت اصیل و آگاه در طول تاریخ پرفراز و نشیب اسلام هادیان و ساربانان امینی برای امت اسلامی بودند و هستند. همواره در هدایت علمی و معنوی جوامع مسلمین نقش بسزایی دارند حکما، عرفا، هرکدام به نوعی در حفظ و حراست اسلام محمدی - صلی…

تاریخچه مذهب حنفی

نعمان، پس از مرگ استادش، سفرهایی هم برای فقه اندوزی به حجاز داشت و از نخبگان علمی آن دیار و از جمله امام باقر علیه السلام توشه برگرفت.ابوحنیفه که پس از استادش حماد، بر جای او تکیه زد، مکتب فقهی نوینی پدیدآورد. او قایل به کاربرد رأی و اجتهاد…