صفحه آرشیو

مراد از پیمان با امام زمان

مراد از پیمان با امام زمان

مراد از پیمان با امام زمان خلاصه پرسش در نامه‌ای از امام زمان(عج) بیان شده است که اگر شیعیان ما یک‌پارچه وفادار به پیمانشان بودند، ظهور ما به تأخیر نمی‌افتاد. مراد از این پیمان چیست؟ پرسش در روایتی آمده است:…