صفحه آرشیو

مركز مطالعات وپژوهش هاى فلكى ـ نجومى

مرکز مطالعات وپژوهش هاى فلکى ـ نجومى

مرکز مطالعات وپژوهش هاى فلکى ـ نجومى تاریخ تاسیس ۱۳۷۶ه.ش کشور مکان استقرار ایران-قم وابستگی سیاسی و مذهبی وابسته به دفتر آیت الله سیستانی تاریخچه مرکز مطالعات وپژوهش هاى فلکى ـ نجومى با استعانت از در گاه…