صفحه آرشیو

مروان خلیفات

مستبصرین: مروان خلیفات

مستبصرین: مروان خلیفات  مروان خلیفات او یکی از مستبصرین از خاندان مشهور خلیفات اردنی است که در سال ۱۹۷۳٫ م در کفر جایز از توابع شهر أربد کشور اردن زاده و در خانواده‌ای شافعی مذهب بزرگ شد. (موسوعه، ۱۴۲۴: ۳/۴۳۵) ­- شخصیت علمی وی برای…