مرکز اسلامی ال یاسین در راستای انجام فعالیتهای مذهبی- اجتماعی فرهنگی برای هموطنان ایرانی و سایر مسلمان مقیم هلند بمنظور برگزاری مراسم و ارایه خدمات متنوع دیگر در خدمت شما می باشد مرکز اسلامی ال یاسین با توجه به رسالت فرهنگی و دینی که بر عهده دارد ؛ در انجام این رسالت ، اهداف زیر […]