صفحه آرشیو

مرکز اسلامی آل یاسین هلند

مرکز اسلامی آل یاسین هلند

مرکز اسلامی آل یاسین هلند مرکز اسلامی ال یاسین در راستای انجام فعالیتهای مذهبی- اجتماعی فرهنگی برای هموطنان ایرانی و سایر مسلمان مقیم هلند بمنظور برگزاری مراسم و ارایه خدمات متنوع دیگر در خدمت شما می باشد مرکز اسلامی ال یاسین با توجه…