صفحه آرشیو

مرکز اسلامی امام علی(ع) سوئیس

تفاهم نامه همکاری مشترک مرکز اسلامی امام علی(ع) سوئیس و مجمع جهانی شیعه شناسی

به منظور تحکیم، توسعه، ارتقای همکاری های علمی و پژوهشی، تفاهم نامه ایی بین مجمع جهانی شیعه شناسی و مرکز اسلامی امام علی(ع) سوئیس منعقد شد. به گزارش روابط عمومی مجمع جهانی شیعه شناسی؛ این تفاهم‌نامه در راستای حمایت و ارتقای همکاری ها در…