صفحه آرشیو

مرکز اسلامی امام مهدی (عج) تورنتو

مرکز اسلامی امام مهدی (عج) تورنتو

مرکز اسلامی امام مهدی (عج) تورنتو تاریخ تاسیس ۲۰۰۴ کشور مکان استقرار کانادا-تورنتو وابستگی سیاسی و مذهبی این مرکز اسلامی به صورت مستقل و با کمکهای مردمی اداره می شود و به هیچ دولت، حزب و گروه سیاسی وابستگی…