صفحه آرشیو

مرکز اسلامی انگلیس

مرکز اسلامی انگلیس

مرکز اسلامی انگلیس تاریخ تاسیس ۱۹۹۸ کشور مکان استقرار انگلیس تاریخچه مرکز اسلامی انگلیس محلی است برای عبادت و برپاییی شعائر دینی، منبری برای نشر و تبلیغ معارف اسلامی، جایگاهی برای آموزش و تربیت شیفتگان آموزه…