صفحه آرشیو

مرکز اسلامی جعفری تورنتو

مرکز اسلامی جعفری – تورنتو

مرکز اسلامی جعفری ، در طول دو دهه فعالیت‌های اسلامی، به یکی از مراکز اسلامی هدایت کننده در آمریکای شمالی تبدیل شده است. این مرکز به منبعی بسیار مهم برای مسلمانان در آمریکای شمالی بوده و آنان را در انجام فرائض دینی یاری می‌رساند. در وب…