صفحه آرشیو

مرکز اسلامی-فرهنگی ایرانیان برلین

مرکز اسلامی-فرهنگی ایرانیان برلین

مرکز اسلامی-فرهنگی ایرانیان برلین تاریخ تاسیس ۱۳۸۰ کشور مکان استقرار آلمان-برلین تاریخچه مرکز اسلامی، فرهنگی ایرانیان برلین، یک مرکز اسلامی، فرهنگی، ایرانی است که توسط جمعی از دانشجویان ایرانی مقیم برلین به…