مرکز اسلامی-فرهنگی ایرانیان برلین   تاریخ تاسیس ۱۳۸۰ کشور مکان استقرار آلمان-برلین تاریخچه مرکز اسلامی، فرهنگی ایرانیان برلین، یک مرکز اسلامی، فرهنگی، ایرانی است که توسط جمعی از دانشجویان ایرانی مقیم برلین به منظور تبیین و نشر معارف اسلامی در سال ۱۳۸۰ هجری شمسی تاسیس گردید و در سال ۱۳۸۲ هجری شمسی (۲۰۰۳/۵/۲۰) به طور […]