صفحه آرشیو

مرکز اسلامی و مسجد امام علی علیه السلام هامبورگ

مرکز اسلامی و مسجد امام علی علیه السلام هامبورگ

مرکز اسلامی و مسجد امام علی علیه السلام هامبورگ تاریخ تاسیس ۱۹۵۷ کشور مکان استقرار آلمان- هامبورگ تاریخچه بسم الله الرحمن الرحیم مقدمه: روی زمین، دروازه هایی است که به آسمان راه دارد و بدون تردید مسجد…