مرکز اسلامی و مسجد امام علی علیه السلام هامبورگ   تاریخ تاسیس ۱۹۵۷ کشور مکان استقرار آلمان- هامبورگ تاریخچه بسم الله الرحمن الرحیم مقدمه: روی زمین، دروازه هایی است که به آسمان راه دارد و بدون تردید مسجد امام علی علیه السلام و مرکز اسلامی هامبورگ در قطعه ای به مساحت ۴۰۰۰ متر که از […]