مرکز اطلاع رسانی آل البیت (ع) – شبکه امام باقر (ع) ـ شبکه امام صادق (ع) – تهران     تاریخ تاسیس ۱۳۷۹ کشور مکان استقرار ایران-تهران وابستگی سیاسی و مذهبی وابسته به دفتر آیت الله سیستانی تاریخچه به منظور دفاع از آرمان های اسلامی شبکه امام باقر (علیه السلام) وابسته به مرکز جهانی اطلاع […]