مرکز اطلاع رسانی آل البیت (ع) – شبکه امام جواد (ع) ـ شبکه امام هادی (ع) – ایلام     وابستگی سیاسی و مذهبی وابسته به دفتر آیت الله سیستانی تاریخچه شهرستان ایلام با تمام محرومیت های به جای مانده از جنگ تحمیلی توانسته است با راه اندازی شبکه امام جواد (علیه السلام) یکی از […]