صفحه آرشیو

مرکز اطلاع رسانی آل البیت (ع) – شبکه نجف اشرف

مرکز اطلاع رسانی آل البیت (ع) – شبکه نجف اشرف

مرکز اطلاع رسانی آل البیت (ع) - شبکه نجف اشرف کشور مکان استقرار عراق-نجف وابستگی سیاسی و مذهبی وابسته به دفتر آیت الله سیستانی تاریخچه به منظور ارتقاء سطح علمی و فرهنگی و مشارکت در رساندن مفاهیم عقاید…