مرکز اطلاع رسانی آل البیت (ع) – شبکه نجف اشرف     کشور مکان استقرار عراق-نجف وابستگی سیاسی و مذهبی وابسته به دفتر آیت الله سیستانی تاریخچه به منظور ارتقاء سطح علمی و فرهنگی و مشارکت در رساندن مفاهیم عقاید اسلامی و علوم اهل بیت (علیهم السلام ) و حرکت در راستای خدمت به رسالت […]