مرکز اطلاع رسانی آل البیت (ع) – شبکه کربلا     کشور مکان استقرار عراق-کربلا وابستگی سیاسی و مذهبی وابسته به دفتر آیت الله سیستانی تاریخچه یکی از شبکه های وابسته به مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت (علیهم السلام) می باشد که در شهر مقدس کربلا افتتاح گردید .  این شبکه روی اینترنت به […]