صفحه آرشیو

مرکز اطلاع رسانی آل البیت (ع) – شبکه کربلا

مرکز اطلاع رسانی آل البیت (ع) – شبکه کربلا

مرکز اطلاع رسانی آل البیت (ع) - شبکه کربلا کشور مکان استقرار عراق-کربلا وابستگی سیاسی و مذهبی وابسته به دفتر آیت الله سیستانی تاریخچه یکی از شبکه های وابسته به مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت (علیهم…