صفحه آرشیو

مرکز اطلاع رسانی آل البیت (ع) – شبکه یا زهرا (ع) ـ شبکه امام مهدی (عج) – اصفهان

مرکز اطلاع رسانی آل البیت (ع) – شبکه یا زهرا (ع) ـ شبکه امام مهدی (عج) – اصفهان

مرکز اطلاع رسانی آل البیت (ع) - شبکه یا زهرا (ع) ـ شبکه امام مهدی (عج) - اصفهان تاریخ تاسیس ۱۳۸۰ کشور مکان استقرار ایران-اصفهان وابستگی سیاسی و مذهبی وابسته به دفتر آیت الله سیستانی تاریخچه یکی…