مرکز اطلاع رسانی آل البیت (ع) – شبکه یا زهرا (ع) ـ شبکه امام مهدی (عج) – اصفهان     تاریخ تاسیس ۱۳۸۰ کشور مکان استقرار ایران-اصفهان وابستگی سیاسی و مذهبی وابسته به دفتر آیت الله سیستانی تاریخچه یکی از مراکز وابسته به مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت (علیهم السلام) شبکه یازهرا (علیها السلام) […]