صفحه آرشیو

مرکز تحقیقاتی جواد الائمه علیه السلام

مرکز تحقیقاتی جواد الائمه علیه السلام

مرکز تحقیقاتی جواد الائمه علیه السلام تاریخ تاسیس ۱۳۷۷ کشور مکان استقرار ایران-قم تاریخچه مرکز تحقیقاتی جواد الائمه ع در سال ۱۳۷۷ تأسیس و با استعانت از خالق بی¬همتا و همچنین با تلاش و جدیّت حضرت استاد مهدی احدی…