صفحه آرشیو

مرکز تحقیقات اسلامی المصطفی (ص)

مرکز تحقیقات اسلامی المصطفی (ص) ـ قم

مرکز تحقیقات اسلامی المصطفی (ص) ـ قم کشور مکان استقرار ایران-قم وابستگی سیاسی و مذهبی وابسته به دفتر آیت الله سیستانی تاریخچه با توجه به اهمیت بحثهای اعتقادی وپاسخ مناسب به شبهات روز دشمنان واهمیت دادن به مباحث…