مرکز تحقیقات اسلامی المصطفی (ص) ـ قم   کشور مکان استقرار ایران-قم وابستگی سیاسی و مذهبی وابسته به دفتر آیت الله سیستانی تاریخچه با توجه به اهمیت بحثهای اعتقادی وپاسخ مناسب به شبهات روز دشمنان واهمیت دادن به مباحث اعتقادی ، چنانچه در دین مبین اسلام جدایی بین اصول دین و فروع دین نمی باشد […]