صفحه آرشیو

مرکز تخصصی امام مهدی (عج)

مرکز تخصصی امام مهدی (عج) ـ نجف اشرف

مرکز تخصصی امام مهدی (عج) ـ نجف اشرف کشور مکان استقرار عراق وابستگی سیاسی و مذهبی وابسته به دفتر آیت الله سیستانی تاریخچه مسأله إمام مهدى عجل الله فرجه یکى از مهمترین مساءل مطرح شده در میدان علمى ودر تمام بحثهى…