صفحه آرشیو

مرکز تخصصی کلام

مرکز تخصصی کلام

مرکز تخصصی کلام تاریخ تاسیس ۱۳۷۰ کشور مکان استقرار ایران-قم وابستگی سیاسی و مذهبی وابسته به حوزه علمیه قم و تحت اشراف آیت الله سبحانی تاریخچه نام: مرکز تخصصی علم کلام نوع فعالیت: آموزشی،…