مرکز فرهنگی اسلامی افغانستان مسجد بلال هامبورگ   کشور مکان استقرار آلمان- هامبورگ تاریخچه مرکز فرهنگی اسلامی افغانستان مسجد بلال در شهر هامبورگ آلمان در خدمت عموم مسلمانان قرار دارد و از آنجا که این مرکز تحت عنوان دینی و مذهبی شناخته میشود فعالیتهای آن نیز در همین راستا میباشد ظرفیت ها بخشی از این […]