صفحه آرشیو

مرکز فرهنگی اسلامی افغانستان مسجد بلال هامبورگ

مرکز فرهنگی اسلامی افغانستان مسجد بلال هامبورگ

مرکز فرهنگی اسلامی افغانستان مسجد بلال هامبورگ کشور مکان استقرار آلمان- هامبورگ تاریخچه مرکز فرهنگی اسلامی افغانستان مسجد بلال در شهر هامبورگ آلمان در خدمت عموم مسلمانان قرار دارد و از آنجا که این مرکز تحت عنوان دینی…