صفحه آرشیو

مرکز فرهنگی اسلامی روسیه

مرکز فرهنگی اسلامی روسیه

 مرکز فرهنگی اسلامی روسیه مجموعه ای فرهنگی است که هدف اصلی‌ خود را ایجاد بستری فرهنگی برای آشنایی و تبادل افکار درباره اسلام از طریق فعالیت های فرهنگی و هنری و برنامه‌های آموزشی قرار داده است. مرکز فرهنگ اسلامی مسکو به ارزش‌ها و مسائل…