صفحه آرشیو

مرکز فرهنگی امام رضا (ع) بیرمنگام

مرکز فرهنگی امام رضا (ع) بیرمنگام

مرکز فرهنگی امام رضا (ع) بیرمنگام تاریخ تاسیس ۲۰۰۶ کشور مکان استقرار بریتانیا-بیرمنگام تاریخچه مرکز فرهنگی امام رضا (ع) جهت نشر و تبلیغ فرهنگ اصیل اسلامی و سنت پیامبر اکرم (ص) و ائمه طاهرین (س) در روز مبارک و…