صفحه آرشیو

مرکز فرهنگی تبلیغی آینده‌سازان

مرکز فرهنگی تبلیغی آینده‌سازان

مرکز فرهنگی تبلیغی آینده‌سازان تاریخ تاسیس ۱۳۸۱ کشور مکان استقرار ایران-قم تاریخچه مرکز فرهنگی تبلیغی آینده‌سازان وابسته به دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری در اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان تحت اشراف…