صفحه آرشیو

مرکز فرهنگ اسلامی فرانکفورت

مرکز فرهنگ اسلامی فرانکفورت

مرکز فرهنگ اسلامی فرانکفورت کشور مکان استقرار آلمان-فرانکفورت تاریخچه مرکز فرهنگ اسلامی فرانکفورت، با همت مؤمنین ایرانی جهت حفظ هویت فرهنگ دینی ایرانیان و ارتقای سطح فکری و رشد دینی ایشان تاسیس گردیده است و در صدد…