صفحه آرشیو

مرکز مطالعات و پاسخ گويي به شبهات حوزه علمیه قم

مرکز مطالعات و پاسخ گویی به شبهات حوزه علمیه قم

مرکز مطالعات و پاسخ گویی به شبهات حوزه علمیه قم تاریخ تاسیس ۱۳۷۹ کشور مکان استقرار ایران-قم شورای سیاست گذاری شورای سیاست‌گذاری مرکز مطالعات و پاسخ گویی به شبهات از سه عضو حقوقی و چهـار عضو حقیقی ذیل تشـکیل…