مرکز پژوهشهای اعتقادی ـ قم     تاریخ تاسیس ۱۴۱۹ ه.ق کشور مکان استقرار ایران-قم وابستگی سیاسی و مذهبی وابسته به دفتر آیت الله سیستانی تاریخچه همیشه مرجعیت دینی در زمان غیبت کبری رهبری وپشتیبانی مذهب تشیع را به عهده داشته و از آنجایی که مرجعیت حضرت آیت الله العظمی سیستانی (دام ظله) درهمه زمینه […]