صفحه آرشیو

مزدوری

مزدوری

پرورش یافته در دامان صهیونیسم

اشارهفرقه بهائیت از سال ۱۲۶۰ قمری توسط علی محمد باب که خود را «باب» امام زمان (عج) و وسیله تماس مردم با آن حضرت معرفی می کرد، به وجود آمد. وی به سبب عقاید کفرآمیزش در سال ۱۲۶۶ به دست امیر کبیر کشته شد. پس از او، دو برادر مدعی…

دستیار جناب ویلسون‌

همکاری‌ عباس‌ افندی‌ با ارتش‌ انگلیس‌ در فلسطین‌، یادآور همکاری‌خواهر زاده وی‌ (حسین‌ افنان) در همان زمان با افسران‌ انگلیسی‌ در عراق‌ است. افنان‌ با ویلسون‌ نایب‌…

بهائیت‌ و انگلیس‌

‌زمانی‌ که‌ فرقه بابیت، در نزاعهای‌ درون‌ گروهی‌ دهه ۱۲۸۰ق‌ در عثمانی، به‌ دو گروه‌ «ازلی» (تحت‌ ریاست‌ صبح‌ ازل) و «بهائی» (به‌ رهبری‌…

صهیونیسم و بهائیت

از فصول بسیار مهم در پرونده صهیونیستها روابط صمیمانه و همگاری تنگاتنگ سران آن به طور اعم و رژیم اشغالگر قدس به طور خاص با بهائیت است. سرزمینی که بیش از نیم قرن است صهیونیسم بر آن چنگ افکنده، از دیر باز قبله‌ی بهائیان محسوب می‌شود…

بها، و تحت‌ الحمایگی‌ روسیه‌

‌منابع‌ بهائی، رفتن‌ بهاء (پس‌ از ترور شاه‌ و دستگیری‌ بابیان‌ توسط‌ حکومت‌ ایران) به‌ خانه‌ منشی‌ سفارت‌ روسیه‌ در زرگنده‌ (محل‌ ییلاقی‌ سفارت‌ روس)…

بهائیت دست پخت استعمار

پس از اعدام باب، باقی مانده ی طرفداران باب با کمک انگلیسی ها و روس ها از زندان فرار کرده و به عراق رفتند. در آن زمان عراق در دست حکومت عثمانی بود.پس از فرار بابی ها، آن ها توسط انگلیسی ها حمایت شدند و برای خودشان تشکیلات ساختند. از آن به…

بهائیت و کرنش به دیکتاتورها

الف) امریکای لاتیناین منطقه در طول جنگ سرد به «حیات خلوت امریکا» معروف بود زیرا هیچ رژیمی در آنجا بدون دخالت ایالات متحده بر سر کار نمی آمد و سران آن رژیمها باید در همه زمینه ها خود را با امریکا هماهنگ می کردند اگر کسی نیز -…