صفحه آرشیو

مسئولیت پذیری

مسئولیت پذیری

چرا مسئولیم؟

مسئوليت پايه هايى دارد كه بر آن استوار مى شود:1- خداوند حكيم نعمت ها را بى جهت نمى دهد و بى جهت نمى گيرد و اين داده ها را ملاك برترى نمى شمارد. پس ناچار داده هاى او بازدهى مى خواهند و در اين بازدهى و در اين بازگرداندن و در اين كوشش هاست كه…

مسئولیت چیست؟

مسئوليت درختى است كه زمينه اش شناخت ها هستند و ريشه اش اعتقادها و بهارش بحران ها و حادثه ها وگرفتارى ها.هنگامى كه زمينه ها غنى بودند و سرشار و ريشه ها محكم بودند و زنده، در هر بهاري اين درخت شكوفه مى دهد و بار مى آورد و حتى هيچ آفتى نمى…

مسئولیت چیست؟

مسئوليت درختى است كه زمينه اش شناخت ها هستند و ريشه اش اعتقادها و بهارش بحران ها و حادثه ها وگرفتارى ها.هنگامى كه زمينه ها غنى بودند و سرشار و ريشه ها محكم بودند و زنده، در هر بهاري اين درخت شكوفه مى دهد و بار مى آورد و حتى هيچ آفتى نمى…

انسان و مسئولیت در خانواده

اگر با چشم دل در عالم هستی بنگریم ، به روشنی در می یابیم که همه ی اشیاء - مادیات و مجردات - مسؤولیت دارند . و چیزی نیست که بار مسؤولیت بدوش نکشد ، و به خود واگذار شده باشد .مثلا ، «الکترون » باید با نظم معین و سرعت مشخص دور…

انسان و مسئولیت در خانواده

اگر با چشم دل در عالم هستی بنگریم ، به روشنی در می یابیم که همه ی اشیاء - مادیات و مجردات - مسؤولیت دارند . و چیزی نیست که بار مسؤولیت بدوش نکشد ، و به خود واگذار شده باشد .مثلا ، «الکترون » باید با نظم معین و سرعت مشخص دور…

مسئولیت پذیری در خانواده

مقدمه هنگامی که میان زن و مردی پیوند ازدواج بسته می شود و زندگی مشترک را آغاز می کنند، در مقابل منافعی که به دست می آورند، ( احساس آرامش در کنار یکدیگر، ارضای غریزه جنسی و... )، وظایف و مسؤولیت هایی هم بر عهده آنها قرار می گیرد و تنها با…