صفحه آرشیو

مسائل مستحدثه

مسائل مستحدثه

بررسی و نقد دیدگاه‌های عالمان شیعی در باب لطم و قمه‌زنی

بررسی و نقد دیدگاه‌های عالمان شیعی در باب لطم و قمه‌زنی چکیده عزاداری برای سیدالشهدا (ع) از بارزترین مصادیق تعظیم شعایر تشیع است که جامعه شیعی به آن اهتمام دارد. این شعار فراگیر شیعیان، امروزه در برخی مناطق همراه با اعمالی همچون قمه‌زنی…

آثار حقوقى تلقیح مصنوعى انسان

تعريف تلقيح مصنوعى و انواع آن تلقيح مصنوعى اصطلاحا عبارتست از داخل کردن نطفه مرد در رحم زن بوسيله آلات پزشکى يا هر وسيله ديگرى غير از مقاربت و نزديکي.لقاح، لغتا آبستن شدن (1) (Fecundation de chamean ) و تلقيح نيز به معنى آبستن کردن است…

نگاهى به پدیده شبیه سازى انسان

مفهوم شبيه سازى (کلونينگ) شبيه سازى يا استنساخ (2) که به آن کلونينگ (Cloning) گفته مى شود، از کلمه يونانى کلون (Clon) به معنى قلمه زدن، جوانه زدن و تکثير کردن گرفته شده است و کلونينگ هم عبارت است از بريدن و تکثر کردن. شباهت شبيه سازى با…

حق ابتکار در فقه اسلامی مقارن

از فقهای اهل سنت آقای دکتر فتحی الدرینی در کتاب «حق الابتکار فی الفقه الاسلامی المقارن» به صورت مبسوطی متعرض این موضوع شده و از دیدگاه مذاهب چهار گانه معروف اهل سنت به اجتهاد پرداخته است.در این نوشتار به منظور آشنایی خوانندگان…

حکم بی حس کردن اعضاء هنگام اجرای کیفرهای جسمانی

مساله نخست: بی حس کردن اعضا هنگام اجرای حد یا تعزیربرای به دست آوردن حکم این مساله بایدادله حدود و تعزیرات را بررسی کرد که آیا از این ادله استفاده می شود که دردناک بودن کیفر حد یا تعزیر به اندازه ای که طبیعت آن کیفر اقتضا می کند شرطی لازم…

مبانی فقهی عملیات شهادت طلبانه

مقدمهیکم .«فرهنگ ایثار و شهادت » از ویژگیهای ادیان الهی بویژه دین مقدس اسلام است . اساسا «ایثار و فداکاری » و از خودگذشتگی فقط در منطق ادیان الهی مفاد و مفهوم پیدا می کند . مکتبی که جهان را منحصر به عالم طبیعت می…

پرسش های نو پیدا

مقدمه نخست: این مقدمه، همان گونه که یادآور شدیم، سه بحث را در بردارد: الف. تعریف مسائل مستحدثه: پرسشهای نوپیدای هر موضوعی، آن گاه نوپیدایند که حکم شرعی بطلبند، خواه آن که پیش تر حکم شرعی برای آن پرسشها وجود نداشته و خواه که حکم شرعی برای…

معرفی تفصیلی کلمات سدیده

فلسفه وجودی فقه، که ارباب منطق آن را علت غایی نام نهاده اند،عبارت است از پاسخ گویی به پرسشها و نیازهای گوناگون انسانها و جامعه های بشری و اداره حکومت.امام خمینی می گوید:«حکومت در نظر مجتهد واقعی، فلسفه عملی تمامی فقه در تمامی زوایای…