صفحه آرشیو

مسایل جنسی

مسایل جنسی

سردکننده های جنسی (۲)

سرد کننده ي شماره ي 10: زن هايي که بيش از حد نسبت به قيافه و ظاهر خود حساس هستند. «زن هايي که احساس مي کنند مجبورند هميشه ايده آل و آرايش کرده باشند را نمي تونم تحمل کنم. هر روز ساعت ها صرف آرايش صورت و موهايشان مي کنند.اگر کوچک ترين…

سردکننده های جنسی (۱)

اين مقاله به شکايت هاي مردها از زن ها در راستاي روابط جنسي اختصاص داده شده است.اين شکوه هاي ليست گونه را بر اساس صدها مصاحبه اي که ظرف پنج سال گذشته، با مردها انجام داده ام، ارائه نموده ام، و براساس فهرست خاصي تنظيم نشده است.اين کنکاش صرفاً…

مسایل جنسی بایدها و نبایدها (۴)

مسأله ی حجاب درمنظر قرآن کریم امّا در این قسمت برای روشن شدن بیشترمطلب مسأله ی حجاب که از مسایل ضروری درپیش گیری از مفاسد است. در منظر قرآن کریم پرداخته می شود؛ « قرآن کریم درآیه 31 سوره نور به مسأله ی حجاب كه از ويژگي زنان است، اشاره…

مسایل جنسی بایدها و نبایدها (۵)

ب. خود ارضاییامّا خود ارضایی (ارضاء بنفس)و(اونانیسم) از رایج ترین انحرافات جنسی است که کم و بیش در بین زنان و مردان و به عبارت صحیح تر در بین دختران و پسران که تازه قدم به مرحله ی بلوغ گذارده اند وجود دارد.به طور کلّی رسیدن به اوج لذت جنسی…

مسایل جنسی بایدها و نبایدها (۲)

فصل دوم : مراحل رشد این غریزه از چه زمانی شروع می شود ! در جواب سؤال نظرات متفاوتی وجود دارد که در اینجا آرای مختلف را مطرح و سپس به تحلیل آنها پرداخته میشود ابتدا نظریه اغراق آمیز فروید، او میگوید:حتّی مکیدن پستان مادر توسط بچه و خوردن…

مسایل جنسی بایدها و نبایدها (۳)

عوامل بلوغ زودرس عوامل زیادی در بلوغ زودرس تأثیر دارد که به بخشی از آن اشاره میگردد:1.عومل ارثی: که عبارتند از وضعیت فیزکی و جسمی شخص مثل استخوان بندی درشت، داشتن استعداد برای بلوغ زودرس2.ساختمان بدنی: افرادی که کوتاه قد هستند زودتر از بلند…

مسایل جنسی بایدها و نبایدها (۱)

مقدمهطرح مسایل جنسی بخصوص با ورود مباحث جدید و ضرورت برخورد صحیح و اسلامی، مرا برآن داشت که بعد از مشورت با استاد راهنما و هدایت فکری ایشان این موضوع مهم و مبتلابه، با عنوان مسایل جنسی بایدها و نبایدها که بایدهای آن، مربوط به مسایل اخلاقی و…