صفحه آرشیو

مستعین عباسی

پنجم ربیع الثانی

پنجم ربیع الثانی خلافت مستعین عباسی (۲۴۸ هجری قمری) --- خلافت مستعین عباسی (۲۴۸ هجری قمری) پس از درگذشت زودهنگام منتصر بالله عباسی، فرماندهان عالی‌رتبه نظامی و سیاسی از جمله "بغای کبیر"، "بغای صغیر"، "اوتامش" و "احمد بن…