صفحه آرشیو

مستند روایی هزار صلوات در روز جمعه

مستند روایی هزار صلوات در روز جمعه

مستند روایی هزار صلوات در روز جمعه خلاصه پرسش «هر کس در روز جمعه هزار صلوات بفرستد، از دنیا نخواهد رفت مگر آن‌که جایگاه خویش را در بهشت ببیند» آیا این عبارت، مستندی روایی دارد؟ پرسش سلام؛ آیا حدیثى وجود دارد…