صفحه آرشیو

مسجد امام علی علیه السلام دانمارک

مسجد امام علی علیه السلام دانمارک

مسجد امام علی علیه السلام دانمارک تاریخ تاسیس ۱۹۹۴ کشور مکان استقرار دانمارک تاریخچه در سال ۱۹۹۴ میلادی با ادغام مرکزالمصطفی صلی الله علیه وآله ، مکتبه اللبنانیه ومسجد محمدیه اولین جرقه های تاسیس بزرگترین مسجد…