صفحه آرشیو

مسکرات

اوصاف شیعیان: پرهیز از مسکرات

پرهیز از مسکرات امیرالمؤمنین على  فرمود: «إِنّا اَهلُ بَیتٍ لا نَشرِبُ المُسکِرَ... فمَن کان مِن شیِعَتِنا فَلیَقتَدِ بِنا و لِیَستَنَّ بِسُنَّتِنا»؛ «ما خاندانى هستیم که مست کننده‏اى نمى‏نوشیم و کسانى که شیعه ما هستند باید به ما…