صفحه آرشیو

مسیح

مسیح

پولس و الوهیت عیسی مسیح(۲)

شریعت « شریعت» مسئله دیگری است که نقشی اساسی در اندیشه ی پولس دارد. دیدگاه پولس درباره ی شریعت، با تفسیری که وی از حضرت عیسی(ع) و الوهیت او ارائه می کند، کاملاً در ارتباط است؛ زیرا پولس( همان گونه که توضیح آن خواهد آمد) مدّعی…

مسیح در ادبیات بودایی

در ادبیات هند ـ هندوئی و بودائی ـ نقل داستان و تمثیل دامنه‌ای بسیار گسترده دارد، و نه تنها در زمینه‌های دینی و اخلاقی و عرفانی، بلکه در آثار مربوط به سلوک اجتماعی و قواعد ملک‌داری و جنبه‌های دیگر زندگی نیز برای تعلیم یا…

مسیح و شریعت موسوى (۱)

اشاره: ما مسیحیت را بیشتر «مذهبى بدون شریعت» شناخته ایم و تردید نداریم که در ساختار کاملا اخلاقى مسیحیت کنونى، شخص عیسى فراتر از قوانین تشریعى است. اما بحث در خصوص شریعت و نقش آن در نجات آدمى از دیرباز مورد مناقشه…

مسیح و شریعت موسوى (۲)

روز هفتم (سبت): نخستین مورد از موارد پر مناقشه میان عیسى و فریسیان، مسئله حرمت روز هفتم است. حرمت روز هفتم از احکام دهگانه عهد عتیق است (خروج ۲۰:۸) و در آیین توراتى جایگاهى بلند دارد و روز خدا لقب گرفته است (خروج ۲۰:۱۰) و بخشى…

معنویّت مسیحی (۳)

معنویّت، از جمله واژگان پرکاربردی است که اندیشمندان عصر جدید به توضیح و تبیین آن همّت گمارده اند و هریک در تعریف آن، بیانی متمایز از دیگران دارد. از دیگر سو، عدّه ای از اندیشمندان، درصدد یافتن معنویّت، در درون دین های تاریخی و سنّتی…

معنویّت مسیحی (۴)

۲٫ جامعه ی مسیحی نذر، عهد و پیمانی که کشیشان و راهبان سالک بر آن استوار می‌مانند، منبع و مرجعی مشترک و همگانی است که می توان از آن برای استناد به جامعه ی مسیحی استفاده کرد. تفاوتی هم نمی کند که به این مسأله چگونه نظر شود: در قالب…

معنویّت مسیحی (۵)

آخرت شناسی آخرت شناسی از منظر مسیحیّت به این معناست که زمانی پس از این دنیا خواهد آمد و در آن زمان اتفاق هایی رخ خواهد داد. در آن زمان، عیسی مسیح نقشی اساسی ایفا می‌کند و از سویی رابطه ی معنوی انسان با مسیح در آن دنیا،…

مسیح در ادبیات بودایی

دبیات هند ـ هندوئی و بودائی ـ نقل داستان و تمثیل دامنه‌ای بسیار گسترده دارد، و نه تنها در زمینه‌های دینی و اخلاقی و عرفانی، بلکه در آثار مربوط به سلوک اجتماعی و قواعد ملک‌داری و جنبه‌های دیگر زندگی نیز برای تعلیم یا…

خلاصه ی الهیات

اشاره: در دو بزرگ ترین اثرش «خلاصه ای درباره تناقضات مشرکان» و «خلاصه ای درباره الهیات» که ما بخش هایی از آن را در زیر ارائه می دهیم، سن توماس آکوئیناس سنتزهایی از الهیات ارسطو و مسیحی را مقایسه کرده…

گرویدن به کیش نوین

اشاره: سند زیر، نامه ی یک کشیش انگلسیی به اسقف لندن به سال ۱۵۲۷، بیانگر نوعی تجربه مذهبی است در اوایل قرن شانزدهم که باید نسبتاً معمول بوده باشد. تامس بیلنی Thomas Bilney ( 1531 - ؟ ۱۴۹۵) لوتری نبود، ولی توضیحات او در خصوص «به کیش…