صفحه آرشیو

مشاهیر تشیع

مشاهیر تشیع

نام کتاب: مشاهیرتشیع (خواجه نصرالدین طوسی) مولف: دکترمطهره سادات احمدپناه ناشر: انتشارات آشیانه مهر چاپ: اول/۱۳۹۲

ندای تشیع

نام کتاب: ندای تشیع مولف: حجت الاسلام والمسلمین استاد انصاری بویراحمدی ناشر: مجمع جهانی شیعه شناسی چاپ: سال اول/شماره اول/۱۳۹۱