صفحه آرشیو

مشخصات ظاهری حضرت عباس علیه السلام

مشخصات ظاهری حضرت عباس علیه السلام

مشخصات ظاهری حضرت عباس علیه السلام لطفاً مشخصات ظاهری حضرت عباس(ع) را دقیق ذکر کنید. پاسخ اجمالی مشخصات دقیق جسمی هیچ‌کدام از امامان(ع) و اصحابشان را نمی‌توان از کتاب‌های تاریخی به دست آورد؛ لذا بسیاری از آنچه را که امروزه در باره…