صفحه آرشیو

مشروعیت

مشروعیت یا مقبولیت؛ مسأله این است!

اندیشه آیت‌الله سبحانی درباره نقش مردم در جامعه اسلامی مشروعیت یا مقبولیت؛ مسأله این است! امامت از نظر اهل تسنّن از امور عامّه است که به خود امّت بستگی دارد؛ هر کس را امت تعیین کند، او پیشوا خواهد بود ولی از نظر شیعه امامت پایه دین و…