صفحه آرشیو

مشروع نداستن فتح ایران توسط امام علی

مشروع نداستن فتح ایران توسط امام علی

مشروع نداستن فتح ایران توسط امام علی خلاصه پرسش در نبرد خندق، پیامبر(ص) وعده فتح ایران و روم را داد و این سرزمین‌ها در دوران خلفای سه‌گانه فتح شد. پس چگونه امام علی(ع) جنگ‌های آن زمان را مشروع نمی‌دانست؟! پرسش…